Ses açma egzersizleri nasıl uygulanır ?

Sanat

Şan dersinde ses açma egzersizleri diyafram kasını iyi bir şekilde çalıştırıp, diyafram nefesini en verimli hale getirdikten sonra uygulanabilir. Sağlıklı bir teknik alt yapının oluşması için nefes ve ses açma egzersizlerinin doğru yapılması gerekmektedir. Ses açma egzersizleri kısa iki yada üç harfli hecelerden oluşur. Örneğin; ni, nü, no, ma, mi, sa, se, vi, yu, ha, yovi, mom, ninni, nenne gibi heceler etüdleri oluşturur. Ha ile yapılan staccato çalışma aynı kahkaha atıyormuş gibi yapılan ve diyafram kasını seri olarak çalıştıran bir egzersizdir. Ma ile yapılan egzersizler daha ziyade burun kapalı gibi yapılarak sesin yüzdeki boşluklarda tınılanmasını sağlar. Buradan da anlaşılacağı gibi her hecenin farklı bir işlevi bulunarak, sesi vokalize etme yada sesi mikrofona yerleştirme işlemine katkısı olduğu bilinmektedir. Ses egzersizlerini uzun bir süre daimi olarak iyi bir ses eğitimcisi eşliğinde kontrollü olarak yapmak gerekir. Ses egzersizleri de tıpkı bir sporcunun günlük antrenmanını yaptığı gibi düzenli ve aksamasız yapılmalıdır. Günlük çalışmalar ekseri sabah saatlerinde ve aç karnına gerçekleşmelidir. Ses egzersizlerini tek başına yapabilecek duruma gelen kişi normal tonlarından başlayarak önce pese doğru sesini açmalı, ısıtmalı, sonra da tizlere doğru esneyerek, tekrar pes seslere aynı güçle geri dönmelidir. Çalışmalar önce piyano tonda daha sonra mertebeli olarak forte şekilde yükselmelidir. Sese ve bedene fazla yüklenmeden yapılan düzenli ses egzersizleri sesin gelişiminde önemli rol oynamaktadır.