Şan Ne Demektir ?

Şan Ne Demektir

Şan kelimesi; Fransızca’da ‘chante’ fiilinden yani ‘şarkı söylemek’ anlamından türemiştir. Fransızca’da ‘Chanson’ ya da Türkçe okunuşuyla ‘şanson’; şarkı anlamına gelmektedir. Tüm dünyada bilinen ve ülkemizde de sevilerek dinlenen ‘Fransız Şansonları’ yine bu köklerden müzik literatürüne yerleşmiştir. Yine Türkçe’de geçmiş yıllarda sıkça kullanılan şantör (erkek şarkıcı), şantöz (kadın şarkıcı) Türkçe anlam karşılıklarını bulduktan sonra kullanılmaz duruma gelmiştir. ‘Şan yapmak’ fiilinin yerine ise ‘Ses eğitimi almak’ terimini kullanarak, daha doğru bir söz etmiş oluruz. ‘Şancı’ sözcüğü ise ses eğitimi alan yada ses eğitimi veren amatör ya da profesyonel bu meslekle uğraşan herkese verilen bir sıfattır. 1930- 1960 yılları arasında Avrupai sanat tarzından etkilenen zengin Türk ailelerinin kız çocuklarına, Fransa’dan esen moda rüzgarlarına kapılarak, köşk yada evlerinde Fransız özel ‘şano’ hocaları tuttukları bilinmektedir.